Är Du intresserad av att vistas i skärgården och vill umgås med likasinnade i vår vackra skärgård, bli medlem i vår förening oavsett flytetyg. Man behöver inte ens äga en båt.
Bli medlem genom att betala medlemsavgiften på Bankgiro 5221-2495 eller betala med
Swish 123 625 01 79.

Enskild medlem 200 kr Familjemedlem 300 kr Juniormedlemskap 100 kr.

Ange:
För och efternamn

Adress

e-post

Personnummer

typ av medlemskap
Vid familjemedlemskap uppgifter på samtliga

Vill du hjälpa till vid kappseglingarna? Eller bara lära dig mer om båtlivet`?
Du är välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen.