Denna sida vill vi fylla med aktiviteter i vår fantastiska skärgård som inte avser kappsegling, utan andra sätt att umgås. Vi välkomnar förslag från alla, medlemmar såväl som blivande medlemmar.

Kontakta någon i styrelsen