Styrelsen 2022-2023
Ordförande Mikael Jacobsson   mail: Mikael.digiwood@outlook.com tel.070 6475810

Kassör Håkan Hallgren  mail:hakan.hallgren@telia.com tel. 070 5498332

Sekreterare Barbro Pettersson mail: barbro.fyrudden@gmail.com

Ledamöter: Roger Larsson, Carin Sköld Hallgren, Johan Gustafsson, Henrik Strömberg och Martin Åkerblom.
        För Snäckevarp Sail Week Henrik Strömberg tel. 076 6462825 

 

Mikael Jacobsson Ordförande
Barbro Pettersson sekreterare

Håkan Hallgren kassör